Rådet för funktionsrätt

Rådet för funktionsrätt är ett organ för samråd, diskussion och ömsesidig information mellan kommunen och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar i Kil.

Ordförande

Jessica Hildén

Vice ordförande

Sofie Wadelius

Kommunens representanter

Jessica Hildén (S), ordförande

Eva Frykenberger (C), ledamot

Christina Bertilsson (M), ersättare

Eva Hammar (MP), ersättare

Handikappföreningarnas representanter

Anneli Olsson (Astma- och allergiföreningen)

Yvonne Fridlund (Kils reumatikerförening)

Siv Jönsson (Kils reumatikerförening)

Cathrin Wadell (Handikappföreningen)

Sofie Wadelius (Astma- och allergiföreningen)

Lisa Hallin (Kils reumatikerförening)

Arbetsformer

Klicka här för att läsa arbetsformer för rådet för funktionsrätt.