Flyktingmottagande

Det är staten som reglerar Kils kommuns mottagande av nyanlända och  Länsstyrelsen och Migrationsverket som administrerar.

Efter ankomst till kommunen påbörjar de vuxna nyanlända sin planering i Etableringsuppdraget (etableringen), ett program som Arbetsförmedlingen tillhandahåller.

Ska integreras

Inom ramen för programmet ska de nyanlända integreras i vårt samhälle. Det innebär att de nyanlända ska lära sig vårt språk, vårt samhälle och därmed kunna bli självförsörjande genom arbete.

Integrationsvägledare hjälper till

På vår flyktingmottagning arbetar en integrationsvägledare som tar emot personer som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) samt tillfälligt uppehållstillstånd (TUT).

Arbetet handlar om att koordinera inflyttningen i kommunen. Det kan exempelvis vara att förbereda bostad, stödja individen socialt men också att samverka med Arbetsförmedlingen, Svenska för Invandrare (SFI), Landstinget och övriga myndigheter som berörs.

Klicka här för att läsa mer om integration på Länsstyrelsen i Värmlands hemsida.