Kontakta oss

Socialjour

När individ- och familjeomsorgen har stängt hänvisas akuta ärenden till socialjouren, 054-540 50 54 eller 054-540 54 14.

Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning, hänvisas till 112.

Myndighetsutskottets ordförande

Åse-Britt Falch,  073-025 40 96

Sektorchef arbete och individ

Jessica Montgomery, 0554-193 88

Sektorchef äldre

Torbjörn Bood, tfn 0554-194 11

Anhörigsamordnare

Jenny Wikman, tfn 0554-194 16

Avgiftshandläggare

Gunilla Heyle, tfn 0554-193 66

Biståndshandläggare för ärenden inom SoL och LSS

Biståndshandläggare för ärenden inom SoL och LSS har telefontid: måndag - fredag 08.00 - 09.30, tfn 0554-191 16

Bostadsanpassning

Arbetsterapeuter

Catrin Klersell, tfn 0554-193 95

Sara Kringsberg, tfn 0554-193 93

Budget- och skuldrådgivning

Emelie Bernhardsson Vennberg tfn 0554-194 52

Minnesteam

Fixarservice

Tfn 0554-194 44, läs mer om fixarservice

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Annika Nilsson, tfn 0554-191 56

Socialsekreterare

Reception tfn 0554-194 50
Telefontider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 08.30-09.30.  
Onsdag kl. 13.00-13.30.

Enhetschef arbetsmarknadsenhet

Annelie Åslund, 0554-195 34

Jobbcenter, Återbruket, flyktingmottagning, budget- och skuldrådgivning

Enhetschef hemtjänst

Besöksadress: Långgatan 44

Annika Björn, (Högboda/Fagerås, Yttergrupper), 0554-193 04

Katarina Aronsson, (centrala gruppen)

Monika Andersson, (Smeden/Hantverkaren) , 0554-191 98

tfn 0554-193 67

Funktionsstöd

Carin Kvarforth, Enhetschef, 0554-199 81

Petra Brunstein, Enhetschef, 0554-199 59

Åsa Grahn, Enhetschef, 0554-194 17

Oscar Wiklund, Enhetschef, 0554-192 69

Individ- och familjeomsorg

Besöksadress: Västra Torggatan 5

Enhetschef Sofia Engström, tfn 0554-199 61

Karlslund (särskilt boende)

Besöksadress: Ringvägen 1

tfn 0554-192 41

Korttidsboende

Besöksadress: Grinnemogatan 14

tfn 0554-192 41

Hälsa Vård & Insatser

(hemsjukvård, rehabilitering, myndighetsutövning)

Anna Nordling, tfn 0554-193 05 

Sannerud (särskilt boende)

Besöksadress: Grinnemogatan 14

Trean, Fyran, Femman, Sexan
Ewa Larsson, tfn 0554-193 96

Sjuan

Birgitta Älmeros Persson, tfn 0554-192 92

Seniorboendet Smeden

Annika Björn, tfn 0554-193 04
Besöksadress: Långgatan 44

Åkerbo

Birgitta Älmeros Persson, tfn 0554-192 92
Besöksadress: Åkergatan 1 B

Vigsel

Överförmyndare