Kontakta oss

Socialjour

När individ- och familjeomsorgen har stängt hänvisas akuta ärenden till socialjouren, 054-540 50 54 eller 054-540 54 14.

Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning, hänvisas till 112.

Myndighetsutskottets ordförande

Åse-Britt Falch,  073-025 40 96

Sektorchef arbete och individ

Jessica Montgomery, 0554-193 88

Sektorchef äldre

Anna Nordling, 0554-193 05

Anhörigsamordnare

Jenny Wikman, tfn 0554-194 16

Avgiftshandläggare

Gunilla Heyle, tfn 0554-193 66

Biståndshandläggare för ärenden inom SoL och LSS

Biståndshandläggare för ärenden inom SoL och LSS har telefontid: måndag - fredag 08.00 - 09.30, telefonnummer 0554-191 16.
Övrig tid kan du lämna meddelande i röstbrevlåda.

Bostadsanpassning

Kommunrehab

Arbetsterapeuter, fysioterapeut/sjukgymnaster, rehabassistent samt hjälpmedelsförråd.

Kommunrehab har telefontid måndag - fredag 08.00 - 09.00, telefonnummer 0554-198 78.
Övrig tid kan du lämna meddelande i röstbrevlåda.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Annika Nilsson, tfn 0554-191 56

Socialsekreterare

Reception tfn 0554-194 50
Telefontider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 08.30-09.30.  
Onsdag klockan 13.00-13.30.

Arbetsmarknad och utveckling

Ekonomiskt bistånd, Kommunala arbetsmarknadsåtgärder, integration  budget- och skuldrådgivning, vuxenutbildning, SFI

Besöksadress Storgatan 16. 
Reception tfn 0554-198 51
Telefontider måndag-torsdag 8.00–12.00 och 13.00–16.00. Fredag 8.00 - 12.00 och 13.00–15.00.

Arbetsmarknadschef Annelie Hermansson Åslund, 0554-195 34

Chef intern arbetsmarknad, Åsa Askerskär, 0554-194 22

Chef Myndighetsutövning och arbetsmarknadsplaner, Linnea Jilderskog 0554-193 86

Rektor Vuxenutbildning/SFI, Madelene Terner 0554-199 66

Budget- och skuldrådgivning

Emelie Bernhardsson Vennberg tfn 0554-194 52

Minnesteam

Minnesteam

Fixarservice

Tfn 0554-250 18, läs mer om fixarservice

Hemtjänst

Annika Björn, enhetschef, 0554-193 04

Katarina Aronsson, enhetschef, 0554-194 18

Monika Andersson, enhetschef, 0554-191 98

Marie-Louise Landmark-Svenrup, enhetschef, 0554-194 51

Funktionsstöd

Carin Kvarforth, Enhetschef, 0554-199 81

Petra Brunstein, Enhetschef, 0554-199 59

Åsa Grahn, Enhetschef, 0554-194 17

Annica Lindfors, Enhetschef, 0554-192 69

Individ- och familjeomsorg

Besöksadress: Västra Torggatan 5

Sofia Engström, Enhetschef, tfn 0554-199 61

Hälsa Vård & Insatser

hemsjukvård, rehabilitering, myndighetsutövning

Marcus Bengtsson, tfn 0554-194 34

Särskilt boende för äldre, Sannerud, Åkerbo, Karlslund och korttidsboende

Ewa Larsson, tfn 0554-193 96

Birgitta Älmeros Persson, tfn 0554-192 92

Seniorboendet Smeden

Marcus Bengtsson, vik. enhetschef, tfn 0554-194 34

Åkerbo

Birgitta Älmeros Persson, tfn 0554-192 92
Besöksadress: Åkergatan 1 B

Vigsel

Överförmyndare