2
Störningar

Störningar

2
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Ledningssystem, handbok

Socialnämnden i Kil har tagit fram ett ledningssystem för socialnämndens verksamhet utifrån Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9).

Ledningssystemets olika delar

 • Grundläggande information om ledningssystemet finns i dokumentet Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - struktur
 • IT-stödet STRATSYS används för att beskriva de viktigaste övergripande processerna i verksamheten med aktiviteter, riskanalyser, egenkontroll och eventuella åtgärder.  Inlagda processer framgår av utskriften från STRATSYS: Planera kvalitetsplan
 • Handboken nedan med processer, riktlinjer och rutiner som i första hand vänder sig till socialförvaltningens personal men även låter kommuninvånaren få en inblick i verksamheten och hur socialförvaltningen arbetar.

Handboken

Skip Navigation Links.