5
Störningar

Störningar

5
2
Pågående arb.

Pågående arbeten

2
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Servicegarantier

Servicegaranti kan även kallas för Värdighetsgaranti eller Tjänstegaranti. Den talar om vad du har rätt att förvänta dig för service av den sociala omsorgen.

Tjänstegaranti, daglig verksamhet

Tjänstegaranti, hemtjänst och hemsjukvård

Tjänstegaranti, individ- och familjeomsorg

Tjänstegaranti, HVB Kilsbo

Servicegarantier/Värdighetsgarantier för korttidsboende

Tjänstegaranti, bostad med särskild service för barn och ungdom

Tjänstegaranti bostad med särskild service vuxna

Tjänstegaranti, socialpsykiatri, särskilt boende

Servicegarantier/Värdighetsgarantier för äldreboende

Kundblankett

Genom att använda vår kundblankett kan du delge oss dina synpunkter – positiva som negativa - och på det viset hjälpa oss att utveckla verksamheterna på ett positivt sätt.

Riktlinje för hantering av klagomål och synpunkter på socialförvaltningen

Kundblankett - klagomål och synpunkter