Kontakt

Chef Arbetsmarknad och utveckling

Annelie Hermansson-Åslund, 0554-195 34

Chef myndighetsutövning och arbetsmarknadsplaner

Linnea Jilderskog, 0554-193 86

(Myndighetsutövning och arbetsmarknadsplaner, ekonomisk bistånd, budget- och skuldrådgivning, arbetsmarknadsplaner, flyktingmottagning)

Rektor Vuxenutbildning/SFI  

Madelene Terner, 0554-195 89

Chef intern arbetsmarknad

Åsa Askerskär, 0554-194 22

(Återbruket, Feriearbete, Kompassen, praktikplatser, socialpsykiatri sysselsättning, Möjligheten)