Bouppteckning

När någon har avlidit ska vanligtvis en bouppteckning upprättas efter den avlidne. En bouppteckning ska göras om det finns tillgångar i dödsboet som täcker kostnader för mer än begravning och andra utgifter förknippade med dödsfallet. Dödsbodelägarna ansvarar för detta och behöver inte kontakta kommunen. En bouppteckning görs hos Skatteverket.