Ekonomiskt bistånd

Om du inte har möjlighet att försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. I samband med din ansökan kommer du få träffa en arbetsmarknadssekreterare och få en arbetsmarknadsplan. Du kan läsa mer om det längre ner på denna sida.

Arbetsmarknadsperspektiv

I Kils kommun arbetar vi med ett aktivt arbetsmarknadsperspektiv. Det betyder att alla som ansöker om ekonomiskt bistånd får en tid hos en arbetsmarknadssekreterare. Du och arbetsmarknadssekreteraren kommer tillsammans ta fram en arbetsmarknadsplan med insatser för att hjälpa dig mot egen försörjning.

Ekonomiskt bistånd delas in i två delar: Försörjningsstöd (löpande kostnader) och Livsföring i övrigt (utgifter som du har vid ett specifikt tillfälle).

Försörjningsstöd

Hur mycket du kan få utgår från en riksnorm. Riksnormen är en summa pengar som förväntas täcka vissa bestämda kostnader, till exempel mat, kläder och hygien. Beloppen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående. Det är regeringen som bestämmer riksnormen varje år. Den gäller för alla kommuner i Sverige.

Du kan också få beviljat ekonomiskt bistånd för exempelvis hyra och elräkning. De kostnaderna kallas för ”skäliga kostnader utanför riksnorm”.

Livsföring i övrigt

Förutom försörjningsstöd kan du också få hjälp till andra kostnader som du har vid ett specifikt tillfälle. Det kan till exempel vara spädbarnsutrustning, umgängesresor, glasögon, läkarvård eller tandvård. Detta är i första hand aktuellt om du har haft försörjningsstöd under en längre tid.

Läs mer på Socialstyrelses webbplats.

Gör en provberäkning

Du kan göra en provberäkning på socialstyrelsens webbplats för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd. Tänk på att detta inte automatiskt betyder att du får pengar (bifall på din ansökan), då vi utreder många olika saker vid en ansökan. 

Provberäkning ekonomiskt bistånd - Socialstyrelsen

 

Ekonomiskt bistånd är aktuellt först om du inte har några andra möjligheter att klara din ekonomi.

Andra möjligheter kan vara:

  • arbete och löneinkomster
  • inkomster från Försäkringskassan
  • studiestöd från CSN
  • egna tillgångar, till exempel sparade pengar eller tillgångar du kan sälja
  • att någon annan är skyldig att hjälpa till med försörjningen, till exempel om du är gift eller sambo.

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd ska du i första hand kontakta den kommun du bor i. Är du gift eller sambo ska ni lämna in en gemensam ansökan.

Du ska göra allt för att bidra till din försörjning

För att uppfylla kraven för att få ekonomiskt bistånd måste du planera din ekonomi, söka arbete och ha sökt alla bidrag som du har möjlighet att få. Det kan exempelvis vara bostadsbidrag eller a-kassa.

Om du inte har ett jobb behöver du vara inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb. Du behöver även följa din arbetsmarknadsplan som du får av din arbetsmarknadssekreterare.

Tillgångar

Om du eller din sambo/make/maka/partner har tillgångar som exempelvis aktier, fonder eller bankmedel, ska du i första hand använda dem innan du söker ekonomiskt bistånd.

Studerande

Om du studerar ska du planera inför terminens studieuppehåll i god tid genom att söka alla typer av sommarjobb. Du kommer behöva redovisa vilka jobb du sökt. Om du trots detta inte får något sommarjobb kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Under tiden du får ekonomiskt bistånd kommer du bli tilldelad en praktikplats.

Du som är under 21 år

Om du studerar på gymnasiet och är under 21 år är det dina vårdnadshavare som ansvarar för din försörjning. Om de inte klarar sin försörjning är det dina föräldrars ansvar att söka om ekonomiskt bistånd – inte ditt.  

Är det första gången som du ansöker?

Du kan använda vår e-tjänst för nyansökan.
Du kan även ringa till en handläggare på telefontiden.

 

Har du fått en ansökan om ekonomiskt bistånd beviljad och ska göra en återansökan?

Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan skriftligt - ring på vår telefontid så hjälper vi dig!

Vi hanterar alla inlämnade ansökningar skyndsamt, en efter en i den ordning som de lämnats in om de är kompletta. Vi har sju vardagar på oss att handlägga och fatta beslut om din ansökan. Dagarna börjar räknas när din ansökan är komplett. Det betyder alltså att din inlämnade ansökningsblankett är fullständigt ifylld och att du har lämnat in alla underlag (dokument) som hör till ansökan (till exempel fakturor och kontoutdrag). Kommunens datumstämpel gäller.

Vid akuta ärenden, exempelvis om du saknar mat för dagen, är i akut behov av medicin eller liknande kan du komma till oss på kontoret på Storgatan 16.

Öppettider:
Måndag-torsdag klockan 8-12 och 13-16
Fredag klockan 8-12 och 13-15

 

Om du får ett avslag betyder det att du inte får det du sökt om. Om du tycker att det är felaktigt kan du överklaga beslutet. Ett avslagsbeslut kommer alltid skriftligt med information om hur du gör för att överklaga. Du kan även fråga din handläggare om du behöver hjälp. Ekonomiskt bistånd beviljas och betalas ut månadsvis. Även om du får ett avslag har du alltid rätt att söka igen nästkommande månad.

När du har fått en handläggare kan du använda dig av vår meddelandetjänst. Där kan du hålla kontakten med din handläggare digitalt.

 

Instruktionsfilm: Kontakta din handläggare, meddelandetjänst - svenska och engelska

 

Det finns också möjlighet att ringa din handläggare på telefontiden.

 

 

Telefonnummer till handläggare:
0554-198 51

Telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 8.30-9.30
Onsdag kl 13.00-13.30

Besöksadress: Arbetsmarknad och utveckling, Storgatan 16

Öppettider:
Måndag-torsdag kl 8-12 och 13-16
Fredag kl 8-12 och 13-15

För att få hjälp, ring på klockan i luckan i receptionen.