God man, förvaltare och förmyndare

(2) bli god man_med människor läs mer.jpg

Vill du ge trygghet och stöd till en medmänniska när livet är tufft? Vi är i stort behov av nya gode män. Läs mer om vad det innebär och skicka in din intresseanmälan.

Kils kommun ingår i Överförmyndarnämnd i samverkan som har sitt kansli i Forshaga.

--------

Vad gör en god man?

Ibland finns omständigheter som gör att någon kan behöva extra stöd. En god man hjälper en annan person med ekonomi, kontakter med myndigheter och liknande.

En god man ska se till att personen har det bra och får den hjälp han eller hon behöver. En god man kan bland annat hjälpa till:

  • med att betala räkningar 
  • att söka bostadsbidrag
  • se till personen får rätt vård och boende

Kontakt, god man

Bor du i Kil och har frågor eller ärenden som gäller god man? Kontakta vår Överförmyndarnämnd som finns i Forshaga.

 

I alla kommuner finns det överförmyndare. Överförmyndaren ser till att god man, förvaltare och förmyndare följer lagen. Kils kommun har tillsammans med kommunerna Grums, Forshaga, Hagfors och Munkfors valt att ha en gemensam överförmyndarnämnd istället för överförmyndare.