Våld i nära relation

Händer

Är du eller någon du känner utsatt för våld?

Att utsättas för våld är att utsättas för ett brott. Att utöva våld är brottsligt. Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver.

Våld är inte bara fysiskt. Det kan också vara att man isoleras från sina vänner, att man hotas, att man tvingas till sexuella handlingar eller att ens partner kontrollerar ens ekonomi.

Socialtjänstens personal har kunskap om våld i nära relationer och kan råda och informera om vilken hjälp som finns. De kan också hjälpa med insatser som man behöver för att ta sig ur situationen.

Du kan ringa socialtjänsten anonymt för att få råd och stöd. Socialtjänsten har sekretess.

Kontaktuppgifter

Om du är i en akut och farlig situation, ring 112.

Dagtid måndag-fredag

Individ och familjeomsorgen, tfn: 0554-194 50

Vid akuta situationer kväll och helg

Söndag-torsdag klockan 16.30-00.00 samt fredag-lördag klockan 16.00-01.30
Socialjouren, tfn: 054-540 50 54 eller 054-540 54 14

Du hittar fler viktiga kontaktuppgifter på denna sida.

Råd till dig som är våldsutsatt

För dagbok

Anteckna datum varje gång din partner slår eller hotar dig och/eller barnen.

Berätta för någon

Berätta om vad du är med om för någon som du känner förtroende för. Be någon närstående att få en nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen om du måste fly.

Uppsök läkare för undersökning och vård

Våga berätta för läkaren vad du har varit med om. Be att läkaren fotograferar vanliga synliga skador. Då finns det dokumenterat om du senare väljer att anmäla.

Om du måste lämna hemmet, ha dessa saker lättillgängligt:

  • Identitetshandlingar för dig och barnen
  • Andra handlingar som är viktiga för dig och barnen
  • Eventuella viktiga medicinska dokument, recept och mediciner
  • Telefonnummer och adresser som kan vara speciellt viktiga
  • Kontobevis, kreditkort etc
  • Nyckel till bostad