Barn som utsätts för våld

Pojke sitter vid vattnet

Är du barn och utsätts för våld eller har du upplevt våld hemma?

Våld kan vara något som gör ont på kroppen som slag och sparkar men det kan också vara elaka ord som gör att du får ont i hjärtat och magen. Du kan känna dig rädd, ledsen och ensam.

Vuxna får aldrig använda våld mot barn! De får inte heller använda våld mot andra vuxna.

Vuxna får aldrig säga att det är barnets fel att de slår eller beter sig illa på andra sätt. Det är alltid den vuxna som gör fel.

Barn som utsätts för våld eller ser våld är brottsoffer. Ingen ska behöva utsättas för våld eller uppleva våld hemma.

Trots att man som vuxen inte får använda våld eller vara elak mot barn så finns det barn i varje klass som har det så hemma. Om du upplever någon form av våld finns det hjälp att få.

Om du behöver prata, få stöd eller hjälp kan du prata med någon på skolan, fritids eller ungdomsgården, till exempel skolsköterskan eller din lärare.

Du kan också ringa oss på Individ- och familjeomsorgen. Om du tycker det är jobbigt att ringa kan du be en vuxen hjälpa dig att ringa oss. Vi som jobbar på individ- och familjeomsorgen finns för att stötta dig.

Kontakta oss

Du når oss på individ- och familjeomsorgen på telefonnummer 0554-194 50

Vi finns på plats dagtid måndag till fredag.

Vid akuta situationer på kvällar och helger kan du ringa vår jour på telefonnummer 054-540 50 54 eller 054-540 54 14

Jouren finns på plats söndag-torsdag klockan 16.30-00.00 och fredag-lördag klockan 16.00-01.30

Ungdomsmottagningen nås på telefonnummer 010-834 21 24 klockan 11-12 måndag till fredag.

Kontakta BRIS

BRIS (Barnens rätt i samhället) når du på telefonnummer 116 111 alla dagar mellan klockan 9-12 och 14-21. Du kan också chatta med BRIS via deras hemsida.

Fler kontakter

Du hittar fler viktiga kontaktuppgifter på denna sida.