Hjälp till våldsutövare

 Ensam pojke sitter i hörn

Utsätter du någon för våld?

Du som utsätter någon för våld har rätt till hjälp och stöd i att sluta utöva våld. Kontakta socialtjänsten för stöd och hjälp.

Individ- och familjeomsorgen har öppet måndag-fredag och nås på telefonnummer 0554-194 50.

Du kan också få hjälp av Krismottagningen för män, telefon 054-540 11 10 och Karlstads mansjour, telefon 054 - 15 20 85

Du hittar fler viktiga kontaktuppgifter på denna sida.