Varför samlar vi in personuppgifter inom omsorgen?

Vi behandlar personuppgifter i den omfattningen som behövs för att säkerställa att de som har behov av omsorg och socialt stöd får sina rättigheter tillgodosedda samt att verksamheten är likvärdig och effektiv.

I enlighet med dataskyddsförordningen behandlar vi enbart de personuppgifter som behövs för att fullgöra myndighetsutövning, rättsliga förpliktelser samt utföra uppgifter och administration av allmänt intresse inom omsorgsverksamhet och socialtjänst. Detta kan innebära att vi behöver behandla känsliga personuppgifter till exempel hälsouppgifter, uppgifter om ekonomi eller missbruksproblem.

Läs mer om hur Kils kommun hanterar personuppgifter