2
Störningar

Störningar

2
3
Pågående arb.

Pågående arbeten

3
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Diarium (sök ärenden)

Välkommen att söka i kommunens diarium. I diariet kan du söka efter handlingar från och med 2014.

Klicka här för att söka ärenden i vårt diarium.

Ta del av allmänna handlingar

Som medborgare har du rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos din kommun (offentlighetsprincipen). Handlingar kan vara brev, e-post, ansökningar, utredningar, yttranden och beslut.

Kommunens handlingar är allmänna när de har kommit in till kommunen, skickats ut från kommunen eller när de är färdigställda. Uttrycket färdigställd innebär till exempel att en utredning blir allmän när den är klar, en tjänsteskrivelse när det ärende som den hör till har varit uppe för beslut i nämnden och ett beslut när det är justerat.

En handling är däremot inte allmän om det är ett internt arbetsmaterial (exempelvis minnesanteckningar och utkast). Det finns också undantag i offentlighetsprincipen. En handling kan vara sekretessbelagd (hemligstämplad) men de handlingarna är mycket få. Om du vill ha en specifik handling kan du vända dig till respektive nämndsekreterare.

Dessa nämnders ärenden och handlingar är sökbara

Barn- och utbildningsnämnden

Britt-Marie Norberg: britt-marie.norberg@kil.se, 0554-192 80

Kommunstyrelsen, samverkansnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden

Helena Olsson : helena.olsson04@kil.se, 0554-191 23

Socialnämnden

Pia Hermansson: pia.hermansson@kil.se , 0554-191 53