0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Humletorp, kommunen ska ta fram nya underlag för detaljplan

Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunfullmäktiges beslut att godkänna detaljplanen för Humletorps industriområde. Kils kommun kommer nu att åtgärda de detaljer i dokumentationen som domstolen påpekat för att så snabbt som möjligt kunna ta ett nytt beslut om detaljplan.

– Eftersom planen i sin helhet är okej sätter vi nu igång med att åtgärda de formaliabrister som domstolen påpekat. Det är klart att vi vill se till att allt bli rätt och det är ganska små justeringar vi behöver göra för att kunna godkänna planen, säger Mikael Johansson (S).

Mark- och miljödomstolen anger att kommunen skulle ha gjort en utförligare miljökonsekvensbeskrivning och bättre beskrivit alternativa områden.

– Självklart ska vi rätta till det domstolen påpekat. Den kritik som framförts, gällande risk för buller och lukt eller att boendemiljön skulle påverkas negativt, har inte fått gehör i domen. Det känns bra eftersom vi tycker att vi tagit hänsyn till boendemiljön och gjort flera ändringar tack vare synpunkter från Runnevålsbor. Vi har ingen avsikt att försämra deras boendemiljö, då skulle vi inte ha godkänt planen från början, säger Mikael Johansson (S).

Arbetet går nu vidare med att förtydliga den dokumentation som mark- och miljödomstolen påpekat.

Kils kommun samarbetar för fler industriområden

Kils kommun arbetar även för att hitta alternativ för tyngre industriområden, dels i Kil men även i näringslivssamarbetet med Karlstad Business Region.

– Humletorp är planerat för mindre industrier och små företag och därför försöker vi hitta industrimark till tyngre industrier både i Kil och på andra platser. Vi får förfrågningar om industrimark från både små och stora företag och behöver därför ha mark i beredskap och godkända detaljplaner för att få hit fler företag, säger Georg Forsberg (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Bakgrund och resonemang

Här kan du läsa kommunledningskontorets resonemang kring eventuellt överklagande av upphävandet av detaljplan för Humletorps industriområde inför kommunstyrelsens beslut.