2
Störningar

Störningar

2
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Vad gör du om din tillvaro vänds upp och ner?

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid allvarliga samhällsstörningar.

Den 8-14 maj pågår Krisberedskapsveckan, med syfte att öka medvetenheten hos oss alla om hur vi kan stärka vår hemberedskap för att vara beredda om en allvarlig samhällsstörning skulle inträffa.

Träffa Kils kommun på bibliotekstorget

Du kommer att få ett informationsblad om veckan i din brevlåda och torsdagen den 11 maj och fredagen den 12 maj klockan 10-14 finns kommunens säkerhetssamordnare på bibliotekstorget för att informera om krisberedskap, visa en krislåda och dela ut informationsmaterial

Vad kan hända?

Långvariga elavbrott, avbrott i dricksvattenförsörjningen och avbrott i kommunikationer är exempel på händelser som kan utvecklas till samhällskriser som kan drabba dig och din omgivning.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Du som kan bör därför förbereda dig på att kunna klara vardagen på egen hand om inte samhället fungerar som vanligt. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme och att kunna ta emot viktig information.

Varför en krisberedskapsvecka?

Studier visar att de flesta människor är dåligt förberedda på en situation utan exempelvis el, vatten och värme. De allra flesta tror också att sannolikheten att drabbas är ytterst liten. Dessutom konstaterade försvarsutskottet hösten 2015 att det säkerhetspolitiska läget och konsekvenserna av ett förändrat klimat också kräver mer fokus på enskildas ansvar och krisberedskap. Utskottet bedömde att det finns ett stort behov av information och utbildning för att öka människors krisberedskapsförmåga, och pekade särskilt på att den kommunala och regionala nivån behövde satsa mer på information.

Satsningen på bättre riskkommunikation är därför viktig för att öka människors riskmedvetenhet och möjligheter att klara samhällskriser.

Det här händer i Värmland under Krisberedskapsveckan

länsstyrelsens webbplats kan du se vilka aktiviteter som äger rum i Värmland under Krisbredskapsveckan.

Mer information

Mer information om krisberedskap finns på dinsäkerhet.se och raddningkarlstad.se/klarakrisen

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som arrangerar veckan tillsammans med kommunerna.