2
Störningar

Störningar

2
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige 26 januari

Arkivmaterial

Ja till lajvby och nej till vindsnurror "Kil in"

Lajvby

Kommunfullmäktige beslutade att bevilja ett medborgarförslag om att bygga en lajvby i Kils kommun. Det är spelföreningen Vita Ulven som har lämnat in förslaget på en lajvby i området väster om Rådalen och öster om Kilsravinernas Naturreservat. Vita Ulven har i projektförslaget delat upp området i 3 olika områden. Kommunfullmäktige beslutade bifalla två av dessa områden och avslå ett område (område 1) eftersom en vändslinga i detta område behöver vara intakt för att lastbilar med kortare släp ska kunna vända. Förutom bifall till två områden gav kommunfullmäktige tekniska nämnden uppdrag att tekniska förvaltningen tillsammans med Vita Ulven ska se över vilka rotvältor och träd som ska tas bort.

Vindsnurror

Kommunfullmäktige avslog medborgarförslag om vindsnurror med ”Kil in” för att locka in folk till Kil.

Investeringsbudget 2017

Det togs beslut om investeringsbudget 2017. Fullmäktige beslutade om en investeringsbudget på drygt 67 miljoner kronor. I denna summa ingår en överflyttning på cirka 17,2 miljoner kronor från 2016 års investeringsbudget.

Några exempel på investeringar 2017

 • Ombyggnad av Stenåsenskolan (15,8 mnkr) 2017-2018. Av detta belastar 7,9 mnkr 2017 års budget. Investeringen ger en bättre skolmiljö, beräknas innebära minskade årliga driftkostnader och kan bl a bidra till att frigöra lokaler för boende.
 • Utbyggnad, Vikstaskolan (15,5 mnkr)
 • Personalrum + passage, Sannerudsskolan (2,0 mnkr)
 • Asfaltering, gator och vägar (3,6 mnkr)
 • Investeringar inom vatten- och avlopp (5,1 mnkr)
 • Ny värmeanläggning till Fageråsskolan (1,8 mnkr).
 • Asfaltering och inköp av sarg till ishockeyplan i Fagerås (560 tkr).

 

Du kan läsa protokoll i sin helhet på www.kil.se/protokoll när det är justerat den 1 februari.