0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige 3 mars

Arkivmaterial

Antagande av detaljplaner och ny ledamot.

 • Socialnämnden har ansökt om finansiering av en oberoende konsult för att genomföra en genomlysning av hela äldreomsorgen. Kommunfullmäktige avslog socialnämndens begäran om tilläggsanslag.
 • Kommunfullmäktige beslutade att anta två detaljplaner. Den ena gäller Södra Hannäs 1:46 och möjliggör byggnation av bostäder inom planområdet. Den andra detaljplanen avser Vikstad 3:1 och Runnvålen 1:4, Lövenstrand. Planen kommer möjliggöra uppförande av bostadshus upp till maximalt åtta våningar.
 • Kommunfullmäktige informerades om att Göran Käld (KD) utsetts som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Rosette Aronsson (KD).

Du kan läsa protokollet i sin helhet på www.kil.se/protokoll när det är justerat den 13 mars.