2
Störningar

Störningar

2
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige 30 mars

Arkivmaterial

Årsredovisning och ansvarsfrihet

 • Kommunens nämnder och de kommunala bolagen presenterade sina årsredovisningar. Möte inleddes med en film som sammanfattade 2016 och därefter berättade representanter från de kommunala nämnderna och bolagen om viktiga händelser under året.
 • Kommunkoncernens ekonomiska resultat blev ett överskott på 36,6 miljoner kronor.
 • Kommunrevisionens ordförande redovisade revisionsberättelsen och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och enskilda ledamöter.
 • Kommunfullmäktige beslutade att bevilja samtliga ledamöter och ersättare i kommunala nämnder som inkluderades i revisionsberättelsen och övriga uppdragstagare ansvarsfrihet för 2016.
 • Kommunfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen för 2016.

Medborgarförslag

 • Kommunfullmäktige beslutade att avslå två medborgarförslag. Det ena gällande användande av en modulbyggnad som föreningslokal och det andra angående broddar/halkskydd till äldre över 65 år med hemtjänst eller trygghetslarm.

Turismstrategisk plan

 • Kil har tillsammans med Forshaga, Hammarö och Grums kommuner och utifrån besöksnäringens behov och önskemål, arbetat fram en ny turismstrategisk plan för Karlstadsregionen. Kommunfullmäktige beslutade att anta denna plan under förutsättning att övriga kommuner i Karlstadsregionen gör detsamma.

Nya ledamöter i kommunstyrelsen och samverkansnämnden

 • Hans Eriksson (M) har avsagt sig sina uppdrag i kommunstyrelsen och samverkansnämnden. Till ny ledamot i kommunstyrelsen valdes Jan Fallström (M) och till ny ersättare Mats Stråhl (M). Annika Bjelvert valdes till ny ledamot i samverkansnämnden och till ny andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 6 april.