0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige 31 maj

Allmänhetens frågestund och investeringsbudget 2017 samt plan 2018-2020.

 • Mötet inleddes med allmänhetens frågestund.

 • Ett medborgarförslag om förvärv av nuvarande församlingshemmet i Fagerås för uppförande av äldreboende väcktes och remitterades till kommunstyrelsen för beredning.

 • Två medborgarförslag och en motion besvarades.
  Kommunfullmäktige beslutade att avslå ett medborgarförslag om asfaltering av gång- och cykelvägen i Väsby och beslutade att bifalla ett medborgarförslag om att placera hinder på parkeringsplatsen vid Fryksta. Dessutom avslogs en motion om att avsätta pengar till en kampanj för att minska nedskräpningen i Kils kommun.

 • Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget 2017 och plan 2018-2020. Projektet utbyggnad av Vikstaskolan togs bort och istället ska möjligheten att bygga en ny skola utredas.

 • I syfte att förstärka äldreomsorgen beslutades att socialnämndens budgetram utökas med 7,4 miljoner kronor.

 • Maria Ekberg (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har därför gjort en ny rösträkning och utsett Eva Hammar till ny ledamot och Stina Bergström till ny ersättare.

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 8 juni.