0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktiges sammanträde 21 juni

Kommunen köper fastigheten Dikartorp 1:1.

 • Under våren har det pågått ett arbete med att ta fram ett förslag till ny organisation för Kils kommun. Efter att bl.a. en remissomgång genomförts där de politiska partierna haft möjlighet att framföra sina åsikter har ett förslag tagits fram som på sammanträdet presenterades för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade efter omröstning att återremittera ärendet.

 • Kommunfullmäktige godkände den sammanställda delårsrapporten för kommunen och de kommunala bolagen för perioden 1 januari-30 april 2017.

  I rapporten ingår periodens utfall samt helårsprognos för nämnder, bolag och kommun. Av rapporten framgår att koncernens prognostiserade resultat beräknas uppgå till +19,2 miljoner kronor, varav kommunen +13,8 miljoner kronor och bolagskoncernen +5,4 miljoner kronor. Nämnderna prognosticerar ett sammanlagt underskott med 8,6 miljoner kronor.

  Kommunfullmäktige beslutade även att omdisponera 230 000 kronor för täckande av kostnader i samband med Diggiloo den 18/8 2017 samt förberedelser för fotbolls-VM för funktionshindrade 2018.

 • Det pågår ett arbete med att undersöka möjligheterna och intresset för att bilda en regionkommun i Värmland. Tidigare har ett förslag tagits fram och en remissomgång genomförts.

  Nu har ett nytt förslag arbetats fram utifrån remissvaren och sänts på remiss. Kommunfullmäktige fattade beslut om ett yttrande som ska lämnas som Kils kommuns svar på remissen.

 • Kommunfullmäktige beslutade att förvärva fastigheten Dikartorp 1:1 för en köpeskilling om 3 150 000 kronor.

 • Kommunfullmäktige beslutade att anta ett bostadsförsörjningsprogram som ska ge en kortfattad bild som beskriver behovet av tillgång och efterfrågan på bostäder i Kils kommun samt befolkningsprognoser.

 • Direktionen för Karlstadsregionens räddningstjänstförbud och styrelsen för Fryksdalens samordningsförbund beviljades ansvarsfrihet.

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 28 juni.