Kommunfullmäktiges sammanträde 28 september | Kil
1
Störningar

Störningar

1
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktiges sammanträde 28 september

Arkivmaterial

Medborgarförslag och fastighetsaffärer.

 • Två medborgarförslag har inkommit. Det ena gäller att rusta upp Köpungsvägen till ett bättre skick och i det andra föreslås att cykelbanorna som slutar vid Frykstahöjden respektive Fryksta badplats knyts ihop för att skapa en ringled. Medborgarförslagen remitterades till kommunstyrelsen för beredning.

 • Kommunfullmäktige avslog ett medborgarförslag om en centralt belägen träningslokal innehållandes basala träningsmoduler och enkla redskap som hantlar och balansplattor.

 • Kommunfullmäktige beslutade att förvärva fastigheterna Bagaren 8 och 9.

 • Kils kommun har sedan hösten 2016 i projektform samarbetat med Riksbyggen ekonomisk förening i syfte att skapa moderna boenden för äldre i form av dels ett nytt särskilt boende på fastigheten Sannerud 2:1 (där befintliga Sanneruds särskilda boende finns idag), dels ett trygghetsboende på fastigheten Kommunhuset 1.

  Kommunfullmäktige beslutade att det ska bildas en kooperativ hyresrättsförening vid namn ”Kils Trygga Hem” och godkände stiftaravtal, stadgar och samverkansavtal.

 • Ordningslagen reglerar den allmänna ordningen på offentlig plats och kommuner har rätt att meddela lokala ordningsföreskrifter som komplement till denna lag. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna det förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter som tagits fram.

 •  Kommunfullmäktige beslutade att anta en reviderad barnchecklista och ny ”att tänka på”- lista att använda vid handläggning och beslut i ärenden som berör barn.

 • Det förekommer att kommunen får förfrågningar om sponsring av den kommunala verksamheten. En policy för vad som gäller vid sponsring av kommunal verksamhet antogs av kommunfullmäktige.

 

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 5 oktober.