2
Pågående arb.

Pågående arbeten

2
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktiges sammanträde 31 augusti

Arkivmaterial

Ny organisation fr.o.m. 1 januari 2018.

 • Sammanträdet inleddes meden tyst minut till minne av Göran Käld. 

 • Under året har det pågått ett arbete med att ta fram ett förslag till ny organisation för Kils kommun. Ett förslag presenterades den 21 juni för kommunfullmäktige som efter omröstning beslutade att återremittera ärendet. Därför behandlades ärendet åter i kommunfullmäktige som beslutade enligt förslaget från kommunstyrelsen. Detta innebär att startpunkten för den nya organisationen är 1 januari 2018.

 • För att skapa en mer ändamålsenlig skola för såväl elever som personal behöver det skapas fler klassrum och göras andra anpassningar på Sannerudsskolan. Redan 2017 krävs ombyggnation av befintliga lokaler till en beräknad kostnad av 500 000 kronor. Kommunfullmäktige anslår 500 000 kronor i 2017 års investeringsbudget för att finansiera ombyggnationen.

 • Enligt en ny lag som trädde i kraft under sommaren har kommunen ett tillsynsansvar gällande e-cigaretter och påfyllningsbehållare på försäljningsställen. Kommunfullmäktige beslutade om en ändring i socialnämndens reglemente för att leva upp till de nya kraven. 

 • Kommunfullmäktige beslutade att partistöd 2018 ska betalas ut till de partier som har inkommit med en skriftlig redovisning enligt regelverket.

Du kan läsa protokollet i sin helhet när det är justerat den 6 september 2017, på kil.se/protokoll.