0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen 14 mars

Arkivmaterial

Medborgarförslag, avsiktsförklaring och turismstrategisk plan.

 • PRO Frykerud har inkommit med ett medborgarförslag om en modulbyggnad att använda som föreningslokal i Fagerås. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då PRO Frykerud har möjlighet att använda nuvarande bibliotek i Fagerås till administrationslokal.

 • Det har inkommit ett medborgarförslag om att kommunen ska tillhandahålla halkskydd till äldre över 65 år och som har hemtjänst eller trygghetslarm. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

 • Kils kommun har tillsammans med kommunerna Hammarö, Grums och Forshaga arbetat med frågan om att samverka kring en fastighetsnära insamling med optisk sortering av hushållsavfall. Frågan har behandlats av Kils Avfallshantering AB och ett förslag till avsiktsförklaring har skickats till de övriga kommunerna för godkännande. Förslaget avser en avsiktsförklaring. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avsiktsförklaringen om samverkan om fastighetsnära insamling med optisk sortering av hushållsavfall i Forshaga, Grums, Hammarö, Kil.

 • Som ett led i att utveckla besöksnäringen har Karlstads kommun tillsammans med turismansvariga i Kil, Forshaga, Hammarö och Grums kommuner och utifrån besöksnäringens behov och önskemål, arbetat fram en ny turismstrategisk plan för Karlstadsregionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja planen under förutsättning att övriga kommuner i Karlstadsregionen antar densamma.

Du kan läsa protokoll i sin helhet på www.kil.se/protokoll när det är justerat den 20 mars.