2
Störningar

Störningar

2
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen 7 februari

Arkivmaterial

Antagande av detaljplan och remissyttrande.

 • Ekonomichef Sigbrith Martinsson informerade om det preliminära bokslutet. Det ser väldigt bra ut för Kils kommun med ett överskott jämfört mot budget.

 • I samband med en revisionsrapport om styrning och uppföljning av hemtjänstverksamheten beslutade socialnämnden att genomföra en genomlysning av hela äldreomsorgen. Enligt nämnden ska genomlysningen utföras av en oberoende konsult.
  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran om tilläggsanslag för att anlita en konsult samt påminner socialnämnden om kommunfullmäktiges uppdrag från februari 2015 till socialnämnden om att ”2015 ska vi ha bestämt hur vi långsiktigt ska utveckla äldreomsorgen och vad det innebär för biståndsbedömning, antal boenden och valfrihet.”

 • Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Södra Hannäs 1:46. Fastigheten är privatägd och ligger längs Nedre Frykens sydvästra strand ca 3 km norr om Kils tätort. Detaljplanen gör det möjligt att bygga friliggande enbostadshus på 16 tomter. Läget är sjönära och mark reserveras för båtbryggor/småbåtshamn.

 • Kils kommun har valts ut som remissinstans för delbetänkandet Ordning och reda i välfärden. En enig kommunstyrelse ställer sig bakom majoritetens förslag till remissyttrande.

Du kan läsa protokollet i sin helhet när det är justerat och klart den 10 februari på www.kil.se/protokoll