2
Störningar

Störningar

2
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen 7 juni

Verksamhetsutveckling och delårsrapport samt prognos.

 • Sammanträdet inleddes med att Jens Tollskog, Kent Gustafsson och elever från Sannerudsskolan presenterade projektet Resan. 

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott har under våren arbetat med att ta fram förslag till ny organisation. Förslaget har varit på remiss och därefter omarbetats utifrån inkomna synpunkter. Detta omarbetade förslag presenterades för kommunstyrelsen som beslutade att tre nya utskott ska bildas i den 7 augusti 2017 med syfte att leda detaljorganisationsarbetet.

  Kommunstyrelsen godkände även arbetsutskottets förslag till arbetsplan. Dessutom lämnade kommunstyrelsen tio förslag till kommunfullmäktiges beslut. Dessa ska behandlas av kommunfullmäktige den 21 juni.

 • Delårsrapport och prognos redovisades. Prognosen för helåret visar totalt på ca 13,8 mkr för kommunen, vilket är ca 0,7 mkr lägre än budget.

 • Region Värmland har initierat en utredning kring framtida organisering och finansiering av kollektiv- och linjetrafiken i länet. En arbetsgrupp har utarbetat ett förslag för kollektivtrafikens organisering och samråd med kommunerna har genomförts under maj månad. Kommunstyrelsen beslutade om Kils kommuns ställningstagande som kommer att sändas in som samrådssvar.

 • Kommunstyrelsen beslutade att möjligheten att bolagisera kommunens fastigheter ska utredas.

Du kan läsa protokollet i sin helhet på www.kil.se/protokoll när det är justerat den 13 juni.