Kommunstyrelsens sammanträde 10 oktober | Kil
1
Störningar

Störningar

1
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens sammanträde 10 oktober

Arkivmaterial

Beslut om förvaltningsorganisation.

 • Kommunstyrelsen fick information om delårsbokslut och helårsprognos för nämnden. Prognosen är att budgeten kommer att hållas i allt väsentligt och även att målen kommer att kunna uppnås.

 • Ett antal beslut fattades med anledning av den pågående organisationsutvecklingen.

  Dels godkändes ett förslag till förvaltningsorganisation som innebär att kommunstyrelsen ansvarar för ledningsstab och de tre sektorerna familj och utbildning, samhälle och service samt äldre. Dessutom ska det finnas en myndighetsnämnd och denna ska ansvara för myndighetsutövning inom kommunens samtliga verksamheter, med undantag för socialtjänsten och skolans område.

  Dels godkändes en instruktion till kommundirektören, vilken har tagits fram för att uppfylla kraven i den nya kommunallagen som träder i kraft vid årsskiftet.

 • Kils kommun har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till både Länstransportplan 2018-2029 och framtida finansiering och organisation av kollektivtrafiken i Värmland. Två yttranden har tagits fram och dessa godkändes av kommunstyrelsen.

 • Kommuninvest ekonomisk förening ägs till 90 % av Sveriges Landsting och kommuner och verkar för effektiv finansiering och investeringar i ett hållbart samhälle. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en särskild medlemsinsats till Kommuninvest ekonomisk förening. Insatsen uppgår till 1 869 609 kronor.

 • Ansökan om finansiering av projektet "Föreningsliv-inventering-nya medlemmar-nytt engagemang", vars mål och syfte är att hitta metoder för föreningarna att lotsa in nya medlemmar och för integrationens del förkorta tiden till att bli delaktig i samhället, avslogs.

 • Ett förslag till överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland har tagits fram av representanter från länets kommuner och landstinget. Kommunstyrelsen godkände denna överenskommelse.

 • Kommunstyrelsen beslutade att bruttolöneväxling för kommunens anställda kan ske för synkorrigerande ögonoperation i privat regi, kostnad för anlitande av flyttfirma och fertilitetsbehandling i privat regi.

Du kan läsa protokollet i sin helhet när det är justerat den 13 oktober 2017, på kil.se/protokoll.