2
Pågående arb.

Pågående arbeten

2
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens sammanträde 12 september

Arkivmaterial

Beslut om principorganisation för ledningsstaben.

 • Som ett led i den pågående organisationsutvecklingen beslutade kommunstyrelsen att bilda en ledningsstab från och med den 1 oktober 2017. Staben är en del av kommunstyrelsens förvaltning.

  Ledningsstabens uppdrag är att stödja politiken och verksamheten genom att sätta årsagendan för den totala verksamheten, bereda ärenden så att beslut kan tas som är lagliga och finansierade, följa upp fattade beslut, mäta kvalitet i genomförande, nyckeltal, föreslå förändringar för att uppnå bättre effektivitet och kvalitet, utveckling, stödja verksamheterna samt kommunicera med medborgarna.

  Ledningsstaben ska innehålla funktionerna ärendehantering och utredning (beslutsprocessen), utvecklingsstöd, kommunikation, ekonomi och styrning samt HR.

 • Kils kommun har sedan hösten 2016 i projektform samarbetat med Riksbyggen ekonomisk förening i syfte att skapa moderna boenden för äldre i form av dels ett nytt särskilt boende på fastigheten Sannerud 2:1 (där befintliga Sanneruds särskilda boende finns idag), dels ett trygghetsboende på fastigheten Kommunhuset 1.

  Förslaget är att det bildas en kooperativ hyresrättsförening vid namn ”Kils Trygga Hem”. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige besluta att godkänna stiftaravtal, stadgar och samverkansavtal.

 • Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvärva fastigheterna Bagaren 8 och 9.

 • Ett förslag till en ny översiktsplan har tagits fram och kommunstyrelsen beslutade att samråd för den nya planen kan inledas.

 • Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare, men de efterfrågar kommunens behov och inställning innan beslut fattas. Kommunstyrelsen beslutade därför att föreslå att Jessica Hildén förordnas som borgerlig vigselförrättare.

Du kan läsa protokollet i sin helhet när det är justerat den 15 september 2017, på kil.se/protokoll.