1
Störningar

Störningar

1
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens sammanträde 14 november

Arkivmaterial

Beslut angående det planerade trygghetsboendet samt om- och nybyggnation av Sannerud.

 • Kommunchef Jan-Olov Ragnarsson gav en lägesrapport om bildandet av regionkommun i Värmland.

 • Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Kils kommun ska köpa fastigheten Bagaren 7 för 875 000 kronor. Fastigheten ligger på Storgatan och syftet med köpet är att ge ökade möjligheter till centrumutveckling.

 • För att projekteringen av det planerade trygghetsboendet samt om- och nybyggnation av Sannerud ska kunna fortsätta fattades ett antal kompletterande beslut.

 • Kommunstyrelsen godkände ett yttrande som Kils kommun ska lämna över förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I yttrandet framförs bland annat att behovet av att stärka framkomligheten på sträckan Kil-Karlstad verkar ha försvunnit och att de mötesspår i Skåre som finns i gällande nationella plan inte har genomförts. Vidare påpekas de allvarliga konsekvenser som kan uppstå på grund av att tågmöten ofta sker i Högboda med långa tider av bomfällning som följd. Kils kommun är däremot positiva till de satsningar som görs på Fryksdalsbanan.

Du kan läsa protokollet i sin helhet när det är justerat den 20 november 2017, på kil.se/protokoll.