1
Störningar

Störningar

1
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens sammanträde 5 december

Arkivmaterial

Verksamhetsplan 2018-2020 med förslag till budget för 2018.

 • Kommunstyrelsen beslutade om ett förslag till verksamhetsplan 2018-2020 med förslag till budget för 2018 som kommunfullmäktige ska fatta beslut gällande. De politiska prioriteringarna under 2018 är satsningar inom:
  - LSS
  - Gator och vägar
  - Lönesatsningar för lärare, förskollärare och enhetschefer
  - Förskolan - Äldreomsorg - 1 miljon för att stimulera digitaliseringen
  - IFO
  - Socialpsykiatri
  - Utökat öppethållande biblioteket
  - Satsning för att minska sjukfrånvaron

 •  Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplanen ska en om- och tillbyggnad av Sannerudsskolan starta.

 • I den nya organisationen tillsätts fyra utskott under kommunstyrelsen:
  - Familj och utbildning
  - Samhälle och service
  - Äldre
  - Myndighetsutskott

 • En äldreberedning som ska hantera framtidens äldrefrågor tillsätts.

 • Under 2017 har det genom ett medborgarlöfte funnits en strategisk överenskommelse för samverkan mellan Kils kommun och lokalpolisområde Karlstad. Efter en uppföljning har ett nytt medborgarlöfte tagits fram. Detta ska gälla 2018 och 2019.

Du kan läsa protokollet i sin helhet när det är justerat den 11 december 2017, på kil.se/protokoll.