0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Liv och hälsa - befolkningsundersökning

För en god och jämlik hälsa i Värmland är kunskapen om hur människor lever och mår avgörande. Därför genomförs befolkningsundersökningen Liv och hälsa.

Drygt 14 000 enkäter skickas ut till ett slumpmässigt urval av länets invånare som är 18 år och äldre. Frågorna är anpassade för olika åldersgrupper och kan besvaras via pappersenkät eller webbformulär. 

För framtida satsningar

Resultatet används av landstinget och länets kommuner, dels för att planera den framtida hälso- och sjukvården, dels för satsningar på hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

78 000 får enkäter

Undersökningen genomförs regelbundet sedan år 2000 i Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Västmanland, Landstinget i Värmland och Region Örebro län. I år får total 78 000 personer enkäten. 

Resultat i slutet av åren

De som erbjuds delta i undersökningen har fått enkäten och en länk till webbformuläret i brevlådan. Svarstiden sträcker sig till 19 maj. 

De första resultaten från undersökningen Liv och hälsa presenteras i slutet av året.

Läs mer om undersökningen på liv.se.