0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
2
Pågående arb.

Pågående arbeten

2
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Socialnämndens sammanträde 27 september

Arkivmaterial

Beslut om riktlinjer och förslag om nya taxor.

 • Socialnämnden beslutade om riktlinjer för fall- och fallskadeprevention, avvikelsehantering samt anmälan och utredning enligt lex Maria.

 • Nämnden fick information om delårsbokslut och helårsprognos 2017. Till och med sista augusti har socialnämnden ett positivt resultat på cirka 6,3 miljoner kronor.

  Nämnden tror dock att resultatet kommer försämras under hösten på grund av lägre intäkter från Migrationsverket samt ökade kostnader för personlig assistans. Helårsprognosen pekar mot ett nollresultat.

 • Socialnämnden beslutade att de asylsökande ungdomar som fyller 18 år får stanna kvar i kommunen i eget boende med visst stöd tills dess beslut om asyl vunnit laga kraft. Finansiering sker via statsbidrag under 2017.

 • Socialnämnden beslutade också om föreslag till förändrade taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden. Det är sedan kommunfullmäktige som fastställer taxor och avgifter 2017.

Du kan läsa hela protokollet på www.kil.se/protokoll