2
Störningar

Störningar

2
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Socialnämndens sammanträde den 22 februari

Arkivmaterial

Några beslut i korthet:

 • Socialnämnden fick information om bokslutet för år 2016. Nämnden har ett överskott mot budget med cirka 2,6 miljoner kronor. Överskottet beror uteslutande på att ersättningar från Migrationsverket kraftigt har överstigit nämndens kostnader för integration under året.

 • Socialnämnden godkände patientsäkerhetsberättelsen för år 2016. Berättelsen innehåller uppgifter om hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som uppnåtts.

 • Nämnden tog del av de olika enheternas uppföljning av service-, värdighets-, tjänstegarantier. Uppföljningarna är en del av underlaget till den kvalitetsberättelse för år 2016 som kommer redovisas under våren.

 • Socialnämnden godkände förvaltningschefens rapport avseende uppföljning av intern kontroll för år 2016 och beslutade om en intern kontrollplan för år 2017. Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig.

 • Socialnämnden tog beslut om att revidera riktlinjerna avseende avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning. En ändring av riktlinjerna var nödvändig då kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om att ändra taxan.

Du kan läsa hela protokollet den 27 februari då det är justerat och publicerat på www.kil.se/protokoll.