1
Störningar

Störningar

1
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Socialnämndens sammanträde den 22 november

Arkivmaterial

Kort om den information som gavs till socialnämnden.

 • Socialnämnden fick information om att nämnden till och med oktober månad har ett överskott jämfört med budget på drygt 837 000 kronor. Överskott finns avseende mottagande av ensamkommande barn samt centralt på förvaltningen.

  Större underskott finns avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och för vårdkostnader inom individ- och familjeomsorg (IFO).

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska berättade för nämnden om den läkemedelsgranskning som gjorts inom äldreomsorgen. Granskningen har gjorts genom ”lärande granskning”.

  Det är personal från Forshaga kommun som varit i Kil och granskat hanteringen av läkemedel inom bland annat särskilda boenden för äldre, korttidsvård och hemtjänst. På motsvarande sätt åker personal från Kils kommun och granskar i Forshaga kommun.