0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Socialnämndens sammanträde den 24 maj

Några beslut i korthet

Socialnämnden beslutade godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2017 och helårsprognosen för år 2017. Till och med april månad har nämnden ett positivt resultat på drygt 1,1 miljoner kronor jämfört med budget. Nämnden räknar dock med ett stort underskott på nästan 11 miljoner kronor för år 2017. Det är framförallt äldreomsorgen som kostar mer än budgeterat på grund av ökad efterfrågan.

Nämnden beslutade om riktlinjer för handläggning och verkställighet socialpsykiatri samt reviderade riktlinjerna för vårdhygien.

Den 1 januari 2018 införs lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Socialnämnden har inga synpunkter på det förslag till överenskommelse om samverkan som gått ut på remiss till länets kommuner samt till Landstinget i Värmland.

En arbetsgrupp med representanter från länets kommuner, landstinget, polisen, räddningstjänsten, kyrkan, trafikverket m.fl. har tagit fram ett förslag till regional handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen.

Du kan läsa hela protokollet på www.kil.se/protokoll när det är justerat.