2
Störningar

Störningar

2
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Socialnämndens sammanträde den 29 mars

Arkivmaterial

Några beslut i korthet

Socialnämnden fick information om det ekonomiska resultatet till och med februari. Nämnden har ett positivt resultat på 3,5 miljoner kronor jämfört med budget. Detta beror framförallt på ersättning från Migrationsverket. Ersättningarna från Migrationsverket kommer att sjunka under året.

En övergripande länsöverenskommelse har tagits fram gällande samverkan mellan kommunerna i Värmland (verksamheter med ansvar för LSS-insatser), Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen Landstinget i Värmland. Överenskommelsen gäller i tre år och nämnden har beslutat att arbeta i enlighet med denna.

Nämnden beslutade godkänna den riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation som tagits fram i samverkan mellan medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering i Värmland. Riktlinjen tar upp syftet med patientjournal och vad en patientjournal ska innehåller. Riktlinjen beskriver vilka som är skyldiga föra journal och vilka som har rätt att ta del av uppgifter.

Socialnämnden beslutade om en ändring av delegeringsordningen som innebär att den som är föreståndare för HVB (hem för vård och/eller boende) har rätt att ta beslut om inskrivning respektive utskrivning av ensamkommande barn i HVB.

Du kan läsa hela protokollet den 4 april då det är justerat och publicerat på www.kil.se/protokoll.