2
Störningar

Störningar

2
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Vi bränner gräs

Katarina Jofjell, Kils kommun, och Anders Hallquist, räddningstjänsten, startar gräsbrand.

Under några dagar i maj bränner Kils kommun gräs för att gynna biologisk mångfald.

Nordväst om Kils tätort har Kils kommun en betesmark. Där har det tidigare gått djur och betat, men nu har det betet upphört. Marken höll på att växa igen med smågranar och gräs. Tekniska förvaltningen har röjt sly och tagit ner en del träd för att få mer öppen yta.

Alternativ till slåtter

Nu vill vi prova att sköta de öppna ytorna med bränning. Bränning motsvarar slåtter och den största fördelen är att mycket av det gödslande kvävet försvinner. Marken blir magrare och det gynnar många blommande växter. Det är i sin tur bra för insekter och fjärilar.

Gynnar biologisk mångfald

När man bränner gräset tar man bort den kvävande effekten som gräset har. Det kommer mer ljus till marken vilket gör att ljusälskande växter trivs och kan gro. Bränningen leder alltså till större biologisk mångfald - både för växter och insekter.

Se film från bränningen

Se fler filmer från Kil på kil.se/play