Lotteritillstånd

Ideella föreningar kan ansöka om tillstånd att starta och sälja lotter inom Kils kommun.

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. För registreringslotterier krävs endast en registrering vilken görs hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för (Lotteriinspektionen byter, från 1 januari 2019 namn till Spelinspektionen).

Läs mer om kommunala lotterier på spelinspektionens webbplats.

Föreningen ska utse en person som är ansvarig för lotteriet som bland annat skickar in lotteriredovisningen till kommunen. Föreningen utser också en lotterikontrollant.

En gång årligen ska en skriftlig redovisning lämnas in till kommunen. Denna görs på särskild blankett av föreningen tillsammans med lotterikontrollanten.