Lotteritillstånd

Ideella föreningar kan ansöka om tillstånd att starta och sälja lotter inom Kils kommun.

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. För registreringslotterier krävs endast en registrering vilken görs hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för (Lotteriinspektionen byter, från 1 januari 2019 namn till Spelinspektionen).

Läs mer om kommunala lotterier på spelinspektionens webbplats.

Föreningen ska utse en kontaktperson som är ansvarig för lotteriet och som har dialog med lotterikontrollant. Kontaktpersonen redovisar samtliga lotterier som anordnats under föregående kalenderår via kommunens e-tjänst senast 1 april.