Bodavallen

Bodavallen idrottsplats

Bodavallen ligger i Högboda ca 2 mil väster om Kil.

Här finns:

  • en fullstor gräsplan
  • två omklädningsrum i Bodaskolan som ligger i anslutning till planen
  • föreningsdriven kiosk

För mer information se Högboda IF:s hemsida

Karta