Naturlekparken på Frykstahöjden

barn och vuxna vid balansstockar i skogen

Här kan du se film från invigningen av naturlekparken på Frykstahöjden.

Välkommen till naturlekparken

Naturlekparken innehåller bland annat, lianer, betongtunnel, klätterställning, stockar att gå balansgång på och stenar, som barnen fick måla vid invigningen. 

Bakom idén står två Kilsbor, Helene Hjalmarsson och Robert Norman, som lämnade in var sitt medborgarförslag om naturlek för barn.

Se film om naturlekparken