Pumptrack

man cyklar på pumptrackbana

Bilden är tagen innan banan var klar.

Sedan våren 2020 har Frykstahöjdens friluftsområde kompletterats med en så kallad pumptrack, en cykelbana med velodromkurvor och gupp.

Pumptrackbanan är öppen för alla typer av cyklister. Banan hittar du på grusplanen vid Frykstastugan.

Pumpa fram farten

I en pumptrackbana kan du träna dig på att få fart i terrängen utan att behöva trampa så mycket. Istället använder du dig av cykelns och banans egenskaper och pumpar dig fram.

Olika svårighetsgrader

Banan på Frykstahöjden är byggd med ambitionen att du som cyklist ska få till en varierande körning med aldrig sinande rörelse, där du alltid är i en uppför- eller nerförsbacke. Det finns också några platåer här och där som du kan nyttja för både hopp och vila. Det finns alternativspår i banan så att du kan välja väg utifrån svårighetsnivå.

Initiativet till från Friluftsfrämjandet i Kil, som har utformat banan. Den har sedan byggts av gatuavdelningen