Simhall, badhus, bassäng

Barn och vuxen som badar i bassäng

Finns det någon simhall? I Kil finns en liten varmvattenbassäng, på seniorboendet Smeden, som allmänheten kan boka. Du som vill simma i större bassäng kan besöka någon av våra grannkommuners simhallar.

Bokning av bassäng på Smeden

På grund av renoveringsbehov är badet på Smeden stängt tills vidare.

Badhus och simhallar nära Kil

Karlstad (2 mil): Sundstabadet

Deje (2 mil): Klarälvsbadet

Badplatser i Kil

I Kils kommun finns ett antal badplatser. Läs mer om badplatser i Kil.