Simhall, badhus, bassäng

Barn och vuxen som badar i bassäng

Finns det någon simhall? I Kil finns en liten varmvattenbassäng, på seniorboendet Smeden, som allmänheten kan boka. Du som vill simma i större bassäng kan besöka någon av våra grannkommuners simhallar.

Bokning av bassäng på Smeden

På Smeden finns en liten varmvattenbassäng med 32-gradigt vatten som pensionärer, föreningar och allmänhet kan boka mot en kostnad.

Bassängen är 8x4 meter, 50 cm på den grundaste delen och 110 cm som djupast.

Enklast bokar du på bokning.kil.se eller genom kultur- och fritidssamordnare Elisabeth Johansson, 0554-195 82.

Kostnad (gäller från och med 1 augusti 2019):

  • Timkostnad inkl. moms: 300 kr oavsett antal personer i badet.

  • Terminsavgift inkl. moms: 3 100 kr oavsett antal personer i badet (en timme/vecka). Det går bra att dela upp avgiften på flera fakturor om man är flera deltagare på samma tid. T ex 6 personer på en timme betalar 50 kronor per person eller 517 kronor per termin.

Badhus och simhallar nära Kil

Karlstad (2 mil): Sundstabadet

Deje (2 mil): Deje Simhall

Badplatser i Kil

I Kils kommun finns ett antal badplatser. Läs mer om badplatser i Kil.