Kommunen bjuder in till dialog- och informationsmöte

Välkommen på dialog- och informationsmöte den 24 januari klockan 18:00 på KilArena.

Kils kommun har i sitt förslag till fördjupad översiktsplan för Kils tätort pekat ut ett område mellan Bergslagsbanan och Värmlandsbanan för verksamheter samt gods- och logistiknod. Med anledning av detta vill vi bjuda in till dialog- och informationsmöte.

Med på mötet kommer finnas representant från Trafikverket samt politiker och tjänstepersoner från Kils kommun.

I den här handlingen hittar du mer information.

Ingen föranmälan krävs.

Välkomna!


« Tillbaka till kalendern