Föräldraträffar, för föräldrar med barn i åldern 0-6 år

Plats: Familjecentralen Kil (öppna förskolans lokal)

Tid: tisdag 12 mars klockan 17:00 - 19:00

Att vara förälder till ett barn i förskoleålder kan vara både roligt och krävande. Barnet utforskar världen och prövar sin egen vilja i olika vardagssituationer, till exempel gällande mat och sömn.

Det finns mycket att fundera kring: När och hur ska jag sätta gränser? Hur följsam ska jag vara? Hur mycket ska barnet få styra?

Vägledande samspel utgår från det unika som du och ditt barn har. Vi reflekterar tillsammans över föräldraskapet och relationen till barnet i stora och små frågor.

Träffarna är kostnadsfria och sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Målet är en lättsam blandning av diskussioner, filmer och information. Har ni möjlighet, kom gärna båda föräldrarna. Vi träffas sex tisdagar i rad. Vi bjuder på fika, varmt välkommen!

Här kan du läsa mer om vårens föräldraträffar


« Tillbaka till kalendern