Föräldraträffar, för föräldrar till barn med problematisk skolfrånvaro

Plats: Hälsostigen 1, Öppna förskolan

Tid: onsdag 13 mars klockan 14:30 - 16:30

Välkommen till träffar för dig med barn som har - eller som riskerar att utveckla - problematisk skolfrånvaro.

När barn inte går i skolan upplevs det ofta som en lång kris som aldrig verkar vilja ta slut, hur mycket man än försöker få det att fungera. Ofta kan man känna sig ensam, trots att många är i liknande situation.

Vi träffas vid sex tillfällen och samtalar utifrån olika teman. Varje tillfälle pågår i en och en halv timme:

  • Första delen berör teman om svårigheterna med skolfrånvaron. 
  • Fikapaus (vi bjuder såklart på fikat!)
  • Andra delen fokuserar på hur du som förälder mår och hanterar situationen.

Om du vill kan du ta med dig en närstående eller viktig vuxen i barnets liv. Kan du inte komma på alla träffar? Det går naturligtvis bra att delta ändå. Kom vid de tillfällen som du har möjlighet.

Här kan du läsa mer om föräldraträffarna


« Tillbaka till kalendern