Pyssla och fika med Ventilen

Plats: Biblioteket

Tid: torsdag 18 april klockan 16:30 - 18:30

Pyssel och fika för barn 6–12 år med gruppledarna för barngruppsverksamheten Ventilen!

Ventilen är en gruppverksamhet för barn och unga som befinner sig i ett extra känsligt läge. Ventilen har grupper för barn 6–12 år.

Vi fikar, pratar, pysslar och har olika aktiviteter. Syftet med Ventilen är förebygga och förhindra att barnen ger sig själva skuld och skam. Vi vill istället stärka barnens självkänsla och skapa en positiv och trygg plats där varje barn känner sig sedd. Här kan du läsa mer om Ventilen.

Föreläsningen livsviktiga snack

Samtidigt sänds föreläsningen "livsviktiga snack" genom suicide zero på storskärm i biblioteket för föräldrar, mor/farföräldrar och andra viktiga vuxna kring barn 9–12 år. Ambassadör från Suicide Zero och kommunens kontaktperson för suicidprevention finns också på plats för samtal och frågor.


« Tillbaka till kalendern