Fornlämningar

Bronsåldersrösen, Göpåsberget

Göpåsberget har fått sitt namn efter göpa, värmländska för lodjur. Några stenrösen på toppen utgör minnen från sen stenålder eller bronsålder.

Markerad led utgår från Frykåsens ordenshus, cirka 14 kilometer nordväst om Kil, väg 45, mot Sunne.

Länk till karta

Fornborg på Glänneklätten

Stupar brant ned mot öster, söder och väster. Mot norr har platån försetts med en försvarsmur och använts som en tillflyktsort i ofärdstider.

Länk till karta 

Klicka här om du vill läsa mer om Glänneklätten i Naturvårdsprogrammet.

Illbergs järnåldersgravfält

11 runda stensättningar och en gravhög. Gravfältet är inte arkeologiskt undersökt men härstammar sannolikt från yngre järnåldern 400-1050 efter Kristus.

Länk till karta

Mogårdens gravfält

Detta gravfält med 22 gravhögar och 5 runda stensättningar härstammar troligtvis från järnålderns senare tid, år 400-1050 efter Kristus.

Inbjudande rastplats med bord och bänkar.

Länk till karta

Runnevåls gravfält

Dessa 95 gravhögar utgör Värmlands största gravfält, utgrävda i början av 1990-talet. Gravkullarna visade sig enligt C14 -prover vara från folkvandringstiden ca 400-550 år efter Kristus.

Visning efter överenskommelse

Kils Arkeologiska sällskap, Egon Hörbäck, 070-396 50 21.

Länk till karta

Ärtetan befästningsvärn

Vid äldsta landsvägen, Kungsvägen, mot Norge invid Svingbacken finns detta befästningsvärn. Det är en skans, som var i bruk under ofärdstiderna på 1600-talet då Sverige och Norge låg i krig.

Länk till karta