Hembygdsgårdar

Stora Kils hembygdsgård

Stora Kils hembygdsgård

Mangårdsbyggnaden är en tvåvånings enkelstuga av den typ som en gång allmänt användes i bygden. Gården inrymmer samlingar av möbler och husgeråd från de gamla bondehemmen.

Kontakt

Hemsida: Stora Kils Hembygdsförening

Uthyrning: 076-8085932 eller kilshembygdsgard@telia.com

Länk till karta 

Fornminnesgården, Säldebråten

Mangårdsbyggnaden Där väste i Säldebråten har formen av en parstuga. Den tros ha byggts av två små hus, vilkas ägare har bildat hjonelag. Logen är ifrån Toltan i Brunskog.

Kontakt

Ordförande Kennet Bergsten, : 070-224 84 89

Länk till karta               

Boda hembygdsgård, Orrnäset 

Boda hembygdsgård med intressanta byggnader och samlingar.

Kontakt

Agneta Holmqvist, 070- 6951011

Uthyrning: Inger Henningsson, 070-3255421

Hemsida: Boda Hembygdsgård

Länk till karta