Kyrkor

Boda kyrka

Den första kyrkan i Boda byggdes av trä år 1616. Stenkyrkan byggdes år 1674. Den var av grå sten uppmurad omkring den förra träkyrkan enligt landshövdingeberättelsen av år 1692. Vägkyrka sommartid.

Karta

Frykeruds kyrka

Uppfördes år 1795-99 av kyrkbyggmästare Johan Westman.

Kyrkan fick sin första orgel 1865 som sedermera renoverats. Här förvaras Karl XII svenska bibel, tryckt i Stockholm 1707. Här står dopfunten av täljsten från medeltidskyrkan i Prästbol.

Karta

Närhetens kyrka

Kyrkan uppfördes 1979 i centrala Kil efter en ritning av kyrkoarkitekt Rolf Bergh.

Kyrkan får särdrag genom sitt dominerande tälttak och sina stora runda gavelfönster med glasmosaiker. Takets konkava form återkommer i klockstapelns och kyrkbänkarnas form. Den textila altartavlan är skapad av konstnärinnan Ethel Halvarsson.

Karta

Stora Kils kyrka

Byggdes ursprungligen år 1850 men brann ner 1929 på grund av en överhettad kamin.

Kyrkan återuppfördes på de gamla murarna och invigdes 1932.

Karta