Församlingar

Svenska Kyrkan

Boda församling

Boda kyrka, 0554-68 80 80

Frykeruds församling

Frykeruds kyrka, 0554-68 80 80

Stora Kils församling

Närhetens kyrka, Långgatan 35-37, 0554-68 80 80

Stora Kils kyrka

0554-68 80 95, pastorsexpedition 0554-68 80 80, kils.pastorat@svenskakyrkan.se

Svenska Baptistsamfundet och Equmeniakyrkan

Sannerudskyrkan, Bjurbäcksgatan 1

Equmeniakyrkan Fagerås, Arvikavägen 20

Frykeruds Baptistförsamling, Glänne Kapell,

Fagerås Baptistförsamling, Köpungsvägen 2
0554-152 81


Du kan läsa mer om församlingarna på kyrktorget